Servicevoorwaarden voor kijkers

 

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2024

Moongloss.co. Servicevoorwaardenovereenkomst Deze Servicevoorwaardenovereenkomst van Moongloss.co. (“Overeenkomst”) is tussen u en Maryjosie.com. (voor de doeleinden hiervan wordt “Moongloss.co”, “wij” of “ons”). De Overeenkomst regelt uw gebruik van de website (Moongloss.co) (“Site”), een online platform waarmee consumenten zoals u een online abonnement kunt kopen van de website van Moongloss.co (gezamenlijk de “Diensten” ).

  1. Acceptatie
 

Door een account aan te maken, video’s te bekijken, een aankoop te doen via Moongloss.co, te downloaden of de website op een andere manier te bezoeken of te gebruiken, accepteert u deze Overeenkomst en stemt u ermee in om elektronisch een contract met ons aan te gaan.

Als u een andere entiteit dan een natuurlijke persoon bent, moet de persoon die het account registreert of de Site op een andere manier gebruikt, de bevoegdheid hebben om de entiteit te binden. In deze context betekent “u” zowel de entiteit als elke persoon die geautoriseerd is om toegang te krijgen tot het account.

We kunnen deze overeenkomst bijwerken door een herziene versie op onze website te plaatsen. Door de website te blijven gebruiken, accepteert u elke herziene overeenkomst.

U kunt de overeenkomst op elk moment beëindigen door uw account te verwijderen. We behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen wegens uw schending van de voorwaarden hiervan. Als Moongloss.co uw account verwijdert wegens inbreuk, kunt u zich niet opnieuw registreren. In het geval van beëindiging of afloop van de overeenkomst, blijven de volgende secties van kracht: Sectie 7 (Disclaimers), Sectie 8 (Beperking van aansprakelijkheid), Sectie 9 (Schadeloosstelling), Sectie 10 (Arbitrageovereenkomst), en artikel 11 (Algemene bepalingen).

  1. Accountregistratie
 

U moet een account aanmaken om de website en diensten te gebruiken. Hiervoor moet u een e-mailadres opgeven. Door een account aan te maken, gaat u ermee akkoord om kennisgevingen van ons en onze externe gelieerde ondernemingen (d.w.z. Vimeo) op dit e-mailadres te ontvangen.

Leeftijdseisen: U mag geen account aanmaken als u jonger bent dan 16 jaar. Door een account aan te maken, verklaart u dat u ten minste 16 jaar oud bent en dat u, voor zover wettelijk vereist, toestemming heeft van een ouder of voogd om een account aan te maken en de website te gebruiken.

Ouders en voogden: door uw kind toestemming te geven om de site te gebruiken via uw account, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat u verantwoordelijk bent voor het toezicht op en het toezicht op het gebruik van uw kind. Als u denkt dat uw kind uw account gebruikt en geen toestemming heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we de toegang kunnen uitschakelen.

Accountbeveiliging: u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, inclusief ongeautoriseerde activiteiten. U moet de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens beschermen. Als u een computer gebruikt waar anderen toegang toe hebben, moet u zich na elke sessie afmelden bij uw account. Als u zich bewust wordt van ongeautoriseerde toegang tot uw account, moet u uw wachtwoord wijzigen en ons onmiddellijk op de hoogte stellen.

  1. Privacy
 

Lees ons privacybeleid op de site om meer te weten te komen over de informatie die we van u verzamelen wanneer u de site gebruikt, hoe we deze gebruiken en met wie we deze delen.

Door een account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat Moongloss.co toegang heeft tot uw accountgegevens en accountactiviteiten, zoals het bekijken en kopen van de diensten, en uw contactgegevens. Moongloss.co is niet verantwoordelijk voor gebruik door derden of openbaarmaking van uw gegevens (inclusief die van Vimeo).

  1. Opties voor het bekijken en kopen van programma’s
 

Moongloss.co kan de volgende aankoopopties aanbieden via de website van Moongloss.co:

Aankoop: Na betaling van de vermelde vergoeding mag u de diensten een onbeperkt aantal keren gebruiken.
Abonnement: Voor een terugkerend bedrag kunt u de services binnen het abonnement van Moongloss.co een onbeperkt aantal keren gebruiken tijdens uw abonnementsperiode. Moongloss.co kan op elk moment programma’s aan het kanaal toevoegen of verwijderen.

Om een aankoop te doen, moet u een geldige betaalmethode opgeven. We kunnen belastingen, inclusief btw (belasting over de toegevoegde waarde), toepassen op eventuele kosten. Prijzen en andere inkoopvoorwaarden zijn onder voorbehoud. Als Moongloss.co u gratis toegang geeft tot een programma, wordt dergelijke toegang beschouwd als een “aankoop” in het kader van deze overeenkomst.

ALLE AANKOPEN, INCLUSIEF TERUGKERENDE KOSTEN, ZIJN DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR.

Gratis proefversies en kortingen: Moongloss.co kan gratis proefabonnementen of abonnementen met korting aanbieden. Wanneer een gratis proefperiode afloopt, begint je betaalde abonnement (tenzij je hebt opgezegd) en moet je de volledige maandelijkse of jaarlijkse vergoeding betalen. Als Moongloss.co een korting geeft voor de eerste abonnementsperiode, moet u de korting betalen.

Automatische verlenging: voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden abonnementen automatisch verlengd voor de abonnementsperiode totdat u opzegt. Uw betaalmethode wordt aan het begin van elke abonnementsperiode in rekening gebracht. Als Moongloss.co een gratis proefperiode aanbiedt, wordt uw betaalmethode aan het einde van de gratis proefperiode in rekening gebracht, tenzij u voor het einde van die periode annuleert.

Verlenging weigeren: Ga naar je accountinstellingen (mijn account) om een abonnement te pauzeren of te annuleren. Uw wijzigingen worden toegepast op uw volgende abonnementsperiode.

  1. Licenties en intellectueel eigendom

 

Licentie voor Programma’s: Met inachtneming van de voorwaarden hiervan, hebt u het recht om te streamen en/of (indien aangeboden) te downloaden voor uw persoonlijke amusementsdoeleinden: (i) diensten die u hebt gekocht; en (ii) diensten die beschikbaar worden gesteld binnen een kanaal waarop u zich hebt geabonneerd tijdens uw abonnementsperiode.

Beperkingen: u mag geen streams of downloads doorverkopen, de services voor commerciële doeleinden gebruiken, services opnieuw distribueren of opnieuw verzenden, services openbaar uitvoeren of weergeven, of afgeleide werken maken van services. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Moongloss.co.

Services van derden: onder voorbehoud van de voorwaarden hiervan, verleent Vimeo u toestemming om de Vimeo OTT-service te gebruiken met als enig doel het bekijken van de services voor uw persoonlijk vermaak. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door Vimeo zijn verleend, zijn voorbehouden.

Feedback: voor zover u inhoud naar Moongloss.co verzendt (d.w.z. in uw profiel, een opmerking of forum), verleent u Moongloss.co een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend recht en licentie om te gebruiken, kopiëren, het aanpassen, verzenden, distribueren, licentiëren en openbaar uitvoeren en weergeven van dergelijke inhoud in alle media voor welk doel dan ook. Alle ingediende inhoud moet voldoen aan het beleid voor acceptabel gebruik zoals uiteengezet in sectie 6. Als u suggesties doet aan Moongloss.co om onze producten of diensten te verbeteren, kan Moongloss.co uw suggesties gebruiken zonder enige vergoeding aan u.

  1. Beleid voor acceptabel gebruik

 

We kunnen u toestaan om inhoud zoals afbeeldingen en tekst (gezamenlijk “inhoud”) te uploaden, in te dienen of te publiceren (gezamenlijk “in te dienen”). U moet ervoor zorgen dat uw inhoud en uw gedrag voldoen aan het beleid voor acceptabel gebruik zoals uiteengezet in dit artikel 6. Moongloss.co kan (maar is niet verplicht) uw account, inhoud en gedrag controleren, ongeacht uw privacy-instellingen. Moongloss.co kan de toegang of beschikbaarheid tot inhoud of account waarvan het te goeder trouw meent dit Beleid voor acceptabel gebruik te schenden, verwijderen of beperken.

6.1 Auteursrechtbeleid

Je mag alleen inhoud uploaden waarvoor je het recht hebt om te uploaden en te delen. Eigenaars van auteursrechten kunnen Moongloss.co en/of Vimeo een verwijderingsverzoek sturen zoals vermeld in het auteursrechtbeleid van Vimeo als zij van mening zijn dat Moongloss.co en/of Vimeo inbreukmakend materiaal host. We zullen, in passende omstandigheden, de accounts beëindigen van personen die herhaaldelijk inbreuk maken.

6.2 Inhoudsbeperkingen

U mag geen inhoud indienen die:

Inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden (bijv. handelsmerken, privacyrechten, enz.);
Is seksueel expliciet of promoot een seksuele dienst;
is lasterlijk;
Is intimiderend of beledigend;
Bevat haatdragende of discriminerende spraak;
Promoot of ondersteunt terreur- of haatgroepen;
Bevat instructies voor het monteren van explosieve/brandgevaarlijke apparaten of zelfgemaakte/geïmproviseerde vuurwapens;
Exploiteert of brengt minderjarigen in gevaar;
beeldt of moedigt zelfbeschadiging of zelfmoord aan;
toont (1) onwettige daden van extreem geweld, of (2) dierenmishandeling of extreem geweld jegens dieren;
Bevordert frauduleuze of dubieuze regelingen om geld te verdienen, stelt een onwettige transactie voor of maakt gebruik van misleidende marketingpraktijken;
Bevat valse of misleidende beweringen over (1) vaccinatieveiligheid of (2) gezondheidsgerelateerde informatie die ernstige schade aan het publiek kan toebrengen;
Bevat valse of misleidende informatie over stemmen;
Bevat samenzweringsgerelateerde inhoud waarbij de onderliggende samenzweringstheorie beweringen doet die (1) suggereren dat er geen echte tragedie heeft plaatsgevonden, of (2) andere inhoudsbeperkingen schenden; of
Overtreedt alle toepasselijke wetgeving.
Zie andere richtlijnen van Vimeo op Vimeo-richtlijnen voor richtlijnen over hoe Vimeo en Moongloss.co deze voorwaarden interpreteren.

6.3 Gedragscode

Bij het gebruik van de Site mag u niet:

Gebruik een aanstootgevende schermnaam (bijvoorbeeld expliciete taal) of avatar (bijvoorbeeld met naaktheid);
Op een bedrieglijke manier handelen of zich voordoen als een persoon of organisatie;
Iemand lastigvallen of stalken;
Minderjarigen schaden of uitbuiten;
“spam” in welke vorm dan ook verspreiden of misleidende metadata gebruiken;
Verzamel persoonlijke informatie over anderen;
Toegang krijgen tot andermans account zonder toestemming;
Onze services gebruiken of exporteren in strijd met de Amerikaanse exportcontrolewetten;
Deelnemen aan een onwettige activiteit; of
Veroorzaak of moedig anderen aan om een van de bovenstaande dingen te doen.

6.4 Verboden technische maatregelen

Je zal niet:

Behalve zoals toegestaan door de wet of zoals toegestaan door ons: enig deel van de website schrapen, reproduceren, herdistribueren, afgeleide werken creëren, decompileren, reverse-engineeren, wijzigen, archiveren of demonteren; of proberen onze beveiligings-, snelheidsbeperkende, filter- of digitale rechtenbeheermaatregelen te omzeilen;
Dien een kwaadaardig programma, script of code in;
Een onredelijk aantal verzoeken indienen bij Moongloss.co- en/of Vimeo-servers; of
Andere acties ondernemen om de site te manipuleren, te verstoren of te beschadigen.

6.5 Beperkte gebruikers

U mag geen account aanmaken of onderhouden als u lid bent van een terreur- of haatgroep. U mag geen goederen of softwarediensten van ons kopen als u (a) zich bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; of (b) vermeld op een lijst van beperkte partijen van de Nederlandse overheid.

  1. Disclaimers

 

UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ELK PROGRAMMA IS OP EIGEN RISICO.

Zonder het bovenstaande te beperken, geeft Moongloss.co geen verklaringen of garanties met betrekking tot:

De beschikbaarheid van de website in een bepaald rechtsgebied.
De beschikbaarheid van de wesbite voor een bepaald apparaat, besturingssysteem of browser.
De voortdurende ondersteuning voor een bepaald kenmerk van de site.
De kijkkwaliteit van alle services. Moongloss.co garandeert niet dat u de website te allen tijde kunt gebruiken of services ononderbroken, foutloos of weergegeven met een bepaalde resolutie kunt bekijken. De kwaliteit van uw kijkervaring hangt af van een aantal factoren, waaronder uw kijkapparaat en de kwaliteit van uw internetverbinding.

De inhoud van diensten of de geschiktheid van Diensten voor elk publiek. Alle meningen en verklaringen die door of in de diensten (of gerelateerd materiaal) worden geuit, zijn die van Moongloss.co.
De voortdurende beschikbaarheid van diensten of de beschikbaarheid van bepaalde diensten binnen een abonnement. Diensten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden ingetrokken.
Alle handelingen of nalatigheden van Moongloss.co met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DE OUDER, BESTUURDERS, OFFICIEREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, CONSULTANTS, AGENTEN, LEVERANCIERS EN PARTNERS (INCLUSIEF VIMEO) NIET AANSPRAKELIJK VOOR (I) BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN; (II) SCHADE MET BETREKKING TOT ENIG GESCHIL TUSSEN U EN MOONGLOSS.CO; OF (III) SCHADE DIE MEER DAN 100 EU OF DE BEDRAGEN DIE DOOR U BETAALD WORDEN OVER DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE INDIENING VAN UW CLAIM.

De voorgaande beperkingen zijn van toepassing op alle claims, ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, ongeacht of Moongloss.co al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en of een hierin uiteengezet verhaal niet blijkt te werken. essentieel doel. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet mogelijk niet toe, dus deze beperkingen hierboven zijn mogelijk niet op u van toepassing.

  1. Vrijwaring

 

U zult Moongloss.co en zijn moedermaatschappij, directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, consultants, agenten, leveranciers en partners (inclusief Vimeo) vrijwaren, verdedigen en onschadelijk houden van elke aansprakelijkheid, claim, eis, schade, verliezen en kosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw ongeoorloofd gebruik van diensten; (ii) uw schending van deze overeenkomst of schending van enige wet of rechten van derden; of (iii) alle inhoud die u uploadt of naar ons verzendt.

10. Algemene bepalingen

Rechtskeuze: alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of uw gebruik van de website worden beheerst door de wetten in Nederland (met betrekking tot zaken die onder federale jurisdictie vallen, zoals auteursrechten), zonder rekening te houden met beginselen van rechtsconflicten.

Geen verklaring van afstand: het falen van Moongloss.co en Vimeo om een voorwaarde van deze overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde.

Bepalingen Scheidbaar: als een voorwaarde van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die voorwaarde worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de resterende voorwaarden blijven volledig behouden kracht en uitwerking.

Geen derde partijen: geen enkele derde partij heeft rechten onder deze overeenkomst, behalve dat Vimeo de voorwaarden hierin tegen u kunnen afdwingen, en gevrijwaarde partijen kunnen vrijwaringsrechten afdwingen.

Overmacht: moongloss.co is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt, direct of indirect, door omstandigheden buiten zijn redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht; natuurrampen; oorlogen; burgerlijke of militaire ongeregeldheden; sabotage; stakingen; epidemieën; oproer; stroomstoringen; computerstoring; verlies of storing van nutsvoorzieningen, transport, computer (hardware of software) of telefooncommunicatiedienst; ongevallen; arbeidsgeschillen, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteit; overheidsmaatregelen; of onvermogen om arbeid, materiaal, uitrusting of transport te verkrijgen.

Volledige overeenkomst: deze overeenkomst beschrijft de volledige overeenkomst tussen u en moongloss.co met betrekking tot uw gebruik van de site en vervangt alle eerdere overeenkomsten hierover. Deze overeenkomst kan alleen door ons worden gewijzigd. Alle wijzigingen zullen op de website worden geplaatst en zullen toekomstig van toepassing zijn.

Neem contact met ons op: Als u ondersteuningsvragen of juridische kennisgevingen heeft, neem dan contact met ons op via info@moongloss.co